top of page

Naše optometrická ordinace

Optometrie je obor, který zkoumá vlastnosti lidského oka a kvalitu zraku. Zkušený optometrista je schopen velmi precizně vyšetřit zrak a doporučit nejvhodnější korekci. Svěřte se do rukou certifikovaných odborníků s mnohaletými zkušenostmi a nechte si vyšetřit zrak v naší ordinaci. Disponujeme nejmodernějším vybavením, s jehož pomocí dovedeme zrak korigovat s dříve nevídanou přesností. Přijďte se podívat, jak má vypadat vyšetření zraku ve 21. století!

Foropter je přístroj, krerý umožňuje přesné určení refrakce klientova oka. V naší ordinaci pracujeme s foropterem nejnovější generace, se kterým je vyšetření pro klienta zážitkem.

  • Rychlé a naprosto komfortní vyšetření. Přístroj je plně nastavitelný s perfektní ergonomií.

  • Optometrista přístroj ovládá přes počítač.

  • Změny dioptrických hodnot při vyšetření jsou naprosto plynulé a svižné. Díky tomu má klient mnohem lepší přehled o tom, jak při dané korekci vidí, než u metody sklíčkování s refrakčními brýlemi.

  • Umožňuje určit potřebnou korekci s naprosto nebývalou přesností a bez zbytečného stresování klienta.

  • Metoda vyšetření je zcela bezkontaktní - optometrista se klienta nemusí vůbec dotknout.

LED Optotyp nám umožňuje promítat testovací sekvence znaků a interaktivní obrazce pro vyšetření ostrosti zraku, barvocitu a mnoha dalších klíčových hodnot. Díky dálkovému ovládání lze velmi snadno testovací sekvence ovládat a přizpůsobit aktuální potřebě během okamžiku.

  • Variabilní zobrazení sekvencí dle aktuální potřeby

  • Narozdíl od běžných optotypů lze okamžitě měnit sady znaků, jejich velikost a další parametry

  • Při použití v kombinaci s foropterem lze dosáhnout naprosto precizních výsledků měření

bottom of page